Інформатика 11 клас / Урок 3. Базові структури алгоритмів

Урок 3. Базові структури алгоритмів

Конструювання алгоритмів

Тема: Конструювання алгоритмів за допомогою блок-схем.  

Мета:
        Навчальна. Навчитися конструювати алгоритми за допомогою блок-схем. Ввести поняття команд розгалуження та повторення. Навчити учнів створювати алгоритми із використанням базових структур.
        Розвиваюча. Розвивати логічне мислення, розумову активність учнів, цілеспрямованість, пам’ять.
        Виховна. Виховувати культуру оформлення задач.
Тип уроку: Урок засвоэння нрвих знань.
 
План:
1. Організаційний момент.
2. Актуалізація опорних знань.
3. Пояснення нового матеріалу.
4. Виконання вправ.
5. Домашнє завдання.
 
Хід уроку:
1. Організаційний момент.
2. Актуалізація опорних знань.
Усне опитування:
  1. Що таке алгоритм?
  2. Які основні властивості алгоритмів?
  3. Які існують основні форми подання алгоритмів?
  4. Хто може бути виконавцем алгоритму?
  5. Чим викликано існування багатьох способів опису алгоритмів?
  6. Назвіть базові структури алгоритмів.
3. Пояснення нового матеріалу.
 

4. Виконання вправ.

Задача 1. Записати у вигляді блок-схеми алгоритм переходу вулиці, де встановлено світлофор. Визначити його тип.

Задача 2. Записати у вигляді блок-схеми алгоритм обчислення виразу:

.

5. Домашнє завдання.
Записати у вигляді блок-схеми алгоритм обчислення виразу: .