Основні складові здоров'я, їх зв'язок і взаємовплив


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.Учень має поширити уявлення про основні складові здоров'я, навчити розпізнавати різні ознаки складових здоров'я, розвивати уміння порівнювати, пояснювати, узагальнювати, підвести до висновку про необхідність гармонійного розвитку людини.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Course structure

Part 1. Основні складові здоров'я, їх зв'язок і взаємовплив


Учень має поширити уявлення про основні складові здоров'я

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)