8 клас Українська мова


Classes: 
8-а
Only pupils of the school and these classes have access to the course....

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Course structure

Part 1. Вступ. Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу.


Опрацювати текст, обґрунтувати функції мови, її важливість.Класифікувати функції мови. Проаналізувати народні вислови.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 2. Словосполучення. Будова і типи.


Класифікувати стилістичні конструкції. Зіставити словосполучення та речення, знайти відмінні риси. Сформулювати визначення словосполучення. Класифікувати словосполучення за способами вираження головного слова.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 3. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕНЯ.


Сформулювати особливості підмета і присудка як головних членів речення. Проаналізувати простий та складений підмет, протиставити їх.Написати власні приклади на кожний спосіб вираження складеного підмета. Скласти і записати речення, використавши подані словосполучення у ролі підмета.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 4. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ.


Проаналізувати особливості структури односкладних речень. Сформулювати їх роль у мовленні. Визначити особливості означено-особових речень. Знайти у тексті односкладні речення, підкреслити у них всі члени речення.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)