10 класс Геометрия


Classes: 
10-а
Only pupils of the school and these classes have access to the course....

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Course structure

Part 1. Тема 1. ПОВТОРЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ФАКТІВ І МЕТОДІВ ПЛАНІМЕТРІЇ


Розв’язує задачі у формі ЗНО з теми « Найпростіші геометричні фігури. Ознаки рівності трикутників. Рівнобедрений трикутник. Висота, медіана і бісектриса трикутника. Властивості медіани рівнобедреного трикутника»

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 2. Тема 2. ВСТУП ДО СТЕРЕОМЕТРІЇ


наводить приклади точок і прямих, що належать одній площині; многогранників та інших стереометричних фігур;пояснює що таке плоска і просторова геометричні фігури; поверхня многогранника; перетин многогранника січною площиною;формулює основні поняття, аксіоми, наслідки з них;виокремлює серед многогранників: піраміду та призму;розрізняє означувані та неозначувані поняття; аксіома та наслідок; видимі і невидимі елементи многогранника;ілюструє текстовий зміст аксіоми, теореми, задачі за допомогою рисунка; зображає піраміди та призми, перерізи пірамід та прямокутних паралелепіпедів;пояснює та записує: належність точок та прямих площині; позначення многогранників, їх елементів та поверхні; скорочений запис умови задачі;характеризує форму просторової геометричної фігури; сліди площини перерізу; розміщення двох точок двох площин, якими визначається лінія їх перетину; розв’язує вправи, що передбачають: використання аксіом стереометрії та наслідків з них; доведення та дослідження висновків задач, виконання найпростіших побудов перерізів у пірамідах та призмах.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 3. Паралельність прямих і площин у просторі


формулює означення паралельних і мимобіжних прямих, паралельних прямої і площини, паралельних площин; ознаки паралельності прямих і площин; властивості паралельних прямих і площин; класифікує взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин у просторі;знаходить і зображує паралельні прямі та площини на рисунках і моделях;будує зображення просторових фігур на площині;

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)