10 клас. І С Т О Р І Я У К Р А Ї Н И


Price  Free

Course without the support of teachers
Registered pupils: 14

Курс призначений для учнів 10 класу. Академічний рівень. Програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826.

Lection Lections of (33)
Task Tasks of (20)Course structure

Part 1. 10 клас. Історія України . Тема 1. Українські землі на початку ХХ століття.

Price  Free

Курс складається з лекцій та тематичної контрольної роботи. Висвітлює особливості формування індустріального суспільства в українських землях у складі Російської та Австро-Угорської імперії; характеризує суперечливі процеси модернізації життя населення; політизацію українського національного руху; оОсобливості духовного розвитку в умовах модернізації суспільства.

Lection Lections of (5)
Task Tasks of (1)Part 2. 10 клас. Історія України. Тема 2. Україна в роки Першої світової війни.

Price  Free

Частина курсу складається з трьох лекцій, що містять теоретичний матеріал, документи, іл.страції, відео, тренажери. Курс закінчується тематичною контрольною роботою.

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (1)Part 3. 10 клас. Історія України. Тема 3. Початок Української революції (1917 — квітень 1918 р.)

Price  Free

Курс складається з чотирьох лекцій, кожна з яких містить практичні завдання, тренажери. Курс містить також тематичну контрольну роботу. Відповідає оновленій прогрмі 2016-2017 н.р.

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (5)Part 4. 10 клас Історія України. Тема 4. БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ (квітень 1918 — 1921 р.)

Price  Free

Курс відповідає оновленій програмі 2016-2017н.р. Академічний рівень.

Lection Lections of (8)
Task Tasks of (9)Part 5. 10 клас. Історія України.Тема 5.ВСТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ (1921—1939 рр.)

Price  Free

Мілєйко Л.В. Курс містить 9 лекцій та 2 тестові контрольні роботи.В ньому подано характеристику подій та явищ, що призвели до закріплення радянської влади в Україні, до зрушень у повсякденному способі життя різних верств українського населення у цей період; аналіз основних фактів закріплення радянської влади в Україні в економічній, соціальній та духовно-культурній сферах життя суспільства.

Lection Lections of (10)
Task Tasks of (2)Part 6. 10 клас. Історія України. Тема 6. Західноукраїнські землі в 1921—1939 рр.

Price  Free

Мілєйко Л.В. Курс складається з 3-х лекцій та тематичної контрольної роботи. Лекції містять теоретичний матеріал з теми, ілюстрації, таблиці, презентації, відео, тренувальні вправи. Тематична контрольна робота складається з завдань, які використовуються в ЗНО.

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (1)