1 клас. Основи здоров'я


Price  Free

Course without the support of teachers
Registered pupils: 21

Курс призначено для учнів 1 класу

Lection Lections of (30)
Task Tasks of (38)Course structure

Part 1. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Price  Free

Формування компетентності зі збереження здоров’я учнів на основі засвоєння ними знань про здоров’я та безпеку; практичних навичок здорового способу життя і безпечної поведінки, сприяння їхньому фізичному, психічному, соціальному та духовному розвитку і, завдяки цьому - утвердження ціннісного ставлення самих школярів до життя і здоров’я

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (7)Part 2. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

Price  Free

дати учням уявлення про здоровий спосіб життя; вчити дотримуватися правил здорового способу життя; виховувати бажання щоденно дотримуватися корисних для здоров'я звичок.

Lection Lections of (8)
Task Tasks of (10)Part 3. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я

Price  Free

Ознайомити учнів з основними правилами товаришування, з якостями, якими повинні володіти друзі, формувати уміння співставляти, аналізувати події, явища, розвивати уміння робити висновки, формувати доброзичливе ставлення до товаришів, вчити приходити на допомогу друзям. розширити знання дітей про хлопчиків та дівчаток, як представників протилежної статі; з’ясувати спільне і відмінне (одяг, звички, уподобання, риси характеру, ігри); продовжити формування навичок спілкування, співжиття в одному учнівському колективі; розвивати навички порівняльного аналізу, співставлення; сприяти зміцненню взаєморозуміння у класному колективі між хлопчиками і дівчатками.розширити уявлення дітей про сім’ю як групу родичів, що проживають разом, закріплювати знання про правила спілкування та здорові стосунки між членами родини; розвивати навички порівняльного аналізу, співставлення; сприяти формуванню потреби піклуватися про членів своєї родини.

Lection Lections of (11)
Task Tasks of (13)Part 4. ПСИХІЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

Price  Free

Вчити учнів бути толерантними; сформувати явлення про важливістьповаги до почуттів інших людей; викликати бажання безкорисливої допомоги людям, які її потребують:старшим, слабким, хворим,немічним, розвивати вміння протидіяти виявам неповаги у середовищі однолітків; виховувати чуйність, милосердя, терпимість.

Lection Lections of (7)
Task Tasks of (8)