Catalog of courses

Catalog of courses

Miscellaneous
School Course

Оновлення цілей, змісту, методичного забезпечення початкової освіти відкриває перед учителями 4-річної школи суттєво збагачені можливості для навчання, виховання і розвитку молодших школярів.

Lection number Lections of (3)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Мета: підвищення рівня готовності вчителів початкових класів до виконання професійних функцій під час навчання молодших школярів математики в умовах реального педагогічного процесу загальноосвітнього навчального закладу.

Lection number Lections of (2)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

«ВИБРАНІ ПИТАННЯ КУРСУ ПЛАНІМЕТРІЇ: ПРОПЕДЕВТИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ НА ПРОФІЛЬНОМУ ТА ПОГЛИБЛЕНОМУ РІВНІ», МІТЕЛЬМАН Ігор Михайлович - в.о. професора кафедри, засл. вчитель України, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Lection number Lections of (2)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

«ВИБРАНІ ПИТАННЯ КУРСУ ПЛАНІМЕТРІЇ: ПРОПЕДЕВТИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ НА ПРОФІЛЬНОМУ ТА ПОГЛИБЛЕНОМУ РІВНІ»МІТЕЛЬМАН Ігор Михайлович в.о. професора кафедри, засл. вчитель України,кандидат фізико-математичних наук, доцент

Lection number Lections of (3)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

«Нові професійні ролі керівника закладу освіти в контексті Нової української школи» Воронова Світлана Віталіївна, виконуюча обов’язки доцента кафедри менеджменту і розвитку освіти, кандидат педагогічних наук

Lection number Lections of (3)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Теми та оформлення випускної роботи

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
School Course

Захист прав дитини є одним із пріоритетів національної політики в Україні, адже ставлення до дітей, рівень їхньої безпеки та захищеності в державі, стан їхнього всебічного розвитку є одним із показників цивілізованості та гуманності суспільства. Наша держава визнає, що діти є особливо уразливою групою з огляду на їх вік, психічний і фізичний розвиток, життєву недосвідченість, тому вони потребують спеціального постійного догляду та захисту. Проте, незважаючи на значні зрушення, що відбулися у сфері охорони дитинства протягом останніх років, стає очевидним, що існуюча в Україні система захисту прав дітей не в змозі повною мірою забезпечити реалізацію їхніх прав. Все це зумовлює необхідність пошуку та створення нових механізмів реалізації державної політики щодо підтримки та захисту дітей.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Невід'ємною частиною діяльності керівника закладу загальної середньої освіти є видання різних розпорядчих документів, зокрема і наказів. Наш модуль допоможе уникнути помилок під час складання та оформлення наказів як з основної діяльності, так і з кадрових питань.

Lection number Lections of (3)
Tasks number Tasks of (2)

 

Miscellaneous
School Course

Теми та оформлення випускної роботи

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
School Course

Зміст основних законодавчих актів про освіту та їх значення в справі реформування системи освіти в Україні; технологія атестації педагогічних кадрів.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)