Catalog of courses

Miscellaneous
Курс підвищення кваліфікації (ЗПО)
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти КЗВО «ОАНОООР»
School Course

Сучасний стан розвитку позашкільної освіти.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти КЗВО «ОАНОООР»
School Course
Parts number: 3

Музичні керівники дошкільних навчальних закладів (індивід.форма)

Lection number Lections of (6)
Tasks number Tasks of (5)

 

Miscellaneous
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти КЗВО «ОАНОООР»
School Course
Parts number: 7

.

Lection number Lections of (20)
Tasks number Tasks of (11)

 

Miscellaneous
School Course

вивчення суті проектної технології як інструменту, який створює передумови для розвитку ключових компетентностей (соціальних, полікультурних, інформа-ційних, комунікативних ), ознайомлення з особливостями різних видів проек-тів(довгострокових , міні-проектів, веб-квестів) на уроках української літератури.

Lection number Lections of (2)
Tasks number Tasks of (2)

 

Miscellaneous
School Course

Компетентнісно орієнтоване навчання української літератури теорія і практика

Lection number Lections of (3)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
School Course
Parts number: 9

Підвищення професійної компетенції учителів образотворчого мистецтва, музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» в галузі педагогічної психології, правового забезпечення освіти України в умовах її реформування, інформаційно-комунікаційних технологій, теорії та методики викладання предмету.

Lection number Lections of (33)
Tasks number Tasks of (15)

 

Miscellaneous
Курс для учителів, які викладають курс «Основи здоров’я»
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти КЗВО «ОАНОООР»
School Course
Parts number: 8

Підвищення професійної компетенції вчителів, які викладають курс «Основи здоров’я» в галузі педагогічної психології, правового забезпечення освіти України в умовах її реформування, інформаційно-комунікаційних технологій, теорії та методики викладання курсу.

Lection number Lections of (24)
Tasks number Tasks of (10)

 

Miscellaneous
School Course

Навчальний модуль передбачає розгляд, розвиток і удосконалення предметних та міжпредметних компетентностей. Даний модуль має навчальні міні-модулі, зміст яких спрямований на підвищення рівня професійної компетентності вчителя, а саме: Спілкування рідною / державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя. Соціальна та громадянська компетентності. (А). Соціальна компетентність для здоров’я і добробуту. (Б). Компетентності для демократичного громадянства.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
School Course

Зміст основних законодавчих актів про освіту та їх значення в справі реформування системи освіти в Україні; технологія атестації педагогічних кадрів.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
School Course
Parts number: 6

Очно-дистанційний курс підвищення кваліфікації для вчителів української мови та літератури

Lection number Lections of (18)
Tasks number Tasks of (4)