Catalog of courses

Miscellaneous
School Course
Parts number: 1

Зміст основних законодавчих актів про освіту та їх значення в справі реформування системи освіти в Україні; технологія атестації педагогічних кадрів.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Розвиток ІК-компетенцій вчителів початкових класів. Надання теоретичних та практичних відомостей про сучасні можливості використання програмного забезпечення на уроках в початковій школі.

Lection number Lections of (3)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти КЗВО «ОАНОООР»
School Course
Parts number: 3

Формування професійних компетенцій

Lection number Lections of (5)
Tasks number Tasks of (3)

 

Miscellaneous
School Course

Теорія й практика формування ключових компетенцій учнів в навчально-виховному процесі

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Визначити роль та значення застосування інформаційно-комунікаційних технологій як новітнього напряму у процесі навчання мистецтва в школі, розкрити особливості їх використання як найбільш ефективного і багатофункціонального засобу, що може забезпечити формування і вияв ключових компетентностей учнів – інформаційної, продуктивної творчої діяльності, комунікативної, самоосвіти та саморозвитку, соціальної, полікультурної.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course
Parts number: 1

Матеріали містять текстову інструкцію з використання відеоредактора Windows Movie Maker 2.6 та допоміжні відео фрагменти.

Lection number Lections of (3)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
School Course

 Систематизувати знання щодо: - основні поняття здоров’язбережувальної педагогіки; умов здоров´язбережувальної організації навчально-виховного процесу в початкових класах; - фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я молодших школярів та чинників, які впливають на його збереження і зміцнення;- педагогічних технологій, які спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу.

Lection number Lections of (3)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course
Parts number: 2

Навчальний модуль передбачає розгляд, розвиток і удосконалення предметних та міжпредметних компетентностей. Даний модуль має навчальні міні-модулі, зміст яких спрямований на підвищення рівня професійної компетентності вчителя, а саме: Спілкування рідною / державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя. Соціальна та громадянська компетентності. (А). Соціальна компетентність для здоров’я і добробуту. (Б). Компетентності для демократичного громадянства.

Lection number Lections of (5)
Tasks number Tasks of (2)

 

Miscellaneous
School Course

 Систематизувати знання щодо:• основ компетентнісного підходу щодо здійснення навчально-виховного процесу в групі продовженого дня;• сучасного змісту здійснення навчально-виховної діяльності;• сучасних методів та форм роботи в групі продовженого дня;• створення ефективного начально-виховного простору для учнів різновікової групи.

Lection number Lections of (2)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Розвиток професійної компетентності вчителя історії щодо ефективного застосування сучасних наукових досягнень в галузі викладання історії у школі.Завдання модуля. Систематизувати знання щодо сучасних поглядів на методологічні проблеми історичної науки, які обговорюються у європейській та американській науковій спільноті. Сформувати вміння (навички) щодо використання сучасних наукових поглядів на уроках історії.

Lection number Lections of (2)
Tasks number Tasks of (1)