Catalog of courses

Miscellaneous
School Course

Через систему лекцій та практичних завдань формування в учнів уміння у відповідному навчальному середовищі складання і виконання • найпростіших алгоритмів опрацювання величин числового типу • найпростіших алгоритмів з використанням величин логічного типу• алгоритмів опрацювання величин за допомогою методу розбиття задачі на підзадачі

Lection number Lections of (2)
Tasks number Tasks of (0)