Підсумкова контрольна робота з української літератури, 11клас


                     

Підсумкова контрольна робота з української літератури

 

1.   Указати трискладову стопу

             1   Пірихій.

            2    Дактиль

            3    Хорей

2.   Кому присвячена поема Т.Шевченка «Кавказ»?

  1. М.Щепкіну
  2. М.Костомарову
  3. Якову де-Бальмену
  4. В.Жуковському
  1. У якому творі так змальовано приготування до війни?

                Для куль – то галушки сушили,

                А бомб – то з глини насушили,

                А слив солоних – для картеч?

                      1   «Маруся Чурай» Л.Костенко

                      2   «Кавказ» Т.Шевченка

                      3   «Давня казка» Л.Українки

                      4   «Енеїда» І.Котляревського

4.    Що спричинило трагедію ліричного героя твору М.Коцюбинського «Інтермеццо»?

                    1    нещасливе кохання

                    2    страждання народу

                    3    втрата близької людини

                    4    смерть матері

5.   Іван, брат Оксани, в поемі Л.Українки «Бояриня» вважає Степана:

                    1   героєм

                    2   злочинцем

                    3   зрадником

                    4   гульвісою

6.    Яка причина Іванової туги в новелі В.Стефаника «Камінний хрест»?

                    1   любов до жінки

                    2   любов до дітей

                    3   любов до рідної землі

                    4   самотність

7.    Коли був виданий Валуєвський циркуляр?

                    1   1876 р.

                    2   1863 р.

                    3   1883 р.

                    4   1905 р.

8.   Автором якої з новел є Олесь Гончар?

                    1   «Кіт у чоботях»

                    2   «Політика»

                    3   «Модри Камень»

                    4   «Син приїхав»

9.   Який художній засіб виділено внаведеному рядку?    

           Про давнє минуле кричить мовчазливо (П.Тичина)

1   метафора

2   синекдоха

3   епітет

4   оксюморон

  10.   Стильовий напрям у літратурі, для якого характерні інтерес до незвичайного, протиставлення

          фантастичного й реального, захоплення історичною та фольклорною екзотикою, називається…

  1. класицизмом
  2. сентименталізмом
  3. романтизмом
  4. неокласицизмом

11   Організатором якого сучасного видавництва є Іван Малкович?

                  1   «Грамота»

                  2   «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»

                  3   «Український письменник»

                  4   «Слово»

12.  Указати двоскладову стопу

             1   Пірихій

             2   Амфібрахій

             3   Ямб

             4   Анапест

13.   Установити відповідність між прізвищем письменника та його псевдонімом

             1   В.Барка                             А   П.Губенко

            2   М.Хвильовий                     Б   В.Очерет  

            3   О.Вишня                           В   М.Фітільов

            4   П.Мирний                         Г   О.Рудченко

                                                           Д   М. Вовчок

14.   Указати відповідність між назвою твору та ім’ям персонажа

               В.Стефаник «Новина»                                      А    Мавка

             2    Л.Українка «Лісова пісня»                                Б    Іван Палійчук

               О.Кобилянська «Людина»                                В    Гнат Летючий

               М.Коцюбинський «Тіні забутих предків»       Г    О. Ляуфлер

                                                                                               Д    Г. Многогрішний

 

 

 

15.   Указати відповідність між назвою твору та роком його написання

           1    О.Довженко «Щоденник»              А  1944р.

          2    І.Кочерга «Ярослав Мудрий»          Б   1911р.

            В.Сосюра «Любіть Україну»         В   1943р.

          4    Л.Українка «Лісова пісня»              Г   1941р.

                                                                           Д   1942 р

                    16.    Установити відповідність між фрагментами поетичних творів та їх віршовими  розмірами

             1   Хорей                     А   «Чого являєшся мені у сні»

             2  Анапест                 Б   «О, не журися за тіло»

             3   Ямб                       В   «Ходить ніч по саду»

             4   Дактиль                Г   «Так ніхто не кохав»

                                                Д   «В зів’ялих листочках хто може вгадати»

   17.   Укажіть, у якому селі відбуваються основні події у названих творах

 1   Семигори              А     Ю.Яновський «Вершники»

 2   Зачіплянка            Б    В.Барка «Жовтий князь»

 3   Кленоточі            В    І.Нечуй-Левицький «Кайдашева сім.я»

 4   Компаніївка         Г    О.Гончар «Собор»

                                   Д    Г.Тютюнник «Зав’язь»

18.   Указати, членами яких літературних організацій були названі  письменники

            1    М.Хвильовий             А  «Празька школа»

               2    Є.Маланюк               Б   ВАПЛІТЕ

               3    У.Самчук                  В   Мистецький український рух               

               4    О.Вишня

   19.    Установити відповідність між назвами збірок творів та  їхніми авторами

1   «Стилет і стилос»           А    В.Симоненко

2   «Зів’яле листя»                 Б    Д.Павличко

3   «Вірші з Монголії»           В    І.Франко

4   «Земне тяжіння»            Г    Є.Маланюк

 20.   Установити відповідність між описом жіночої долі у творах Т.Шевченка:

                    1  «Катерина»         А.   надмірна чутливість

                    2  «Марія»               Б    невдячність людей

                    3  «Наймичка»        В    самопожертва

                    4  «Причинна»        Г    безвідповідальність

   21.   Установити відповідність між літературно-мистецьким напрямком і його представником

                1    неокласицизм          А   М.Коцюбинський

               2    неоромантизм        Б   В.Стефаник

               3    імпресіонізм            В   М.Рильський

                     4    експресіонізм          Г   Леся Українка

22.   Установити відповідність між назвою твору і жанром

            1   М.Коцюбинський «Інтермеццо»           А   Роман

            2   А.Малишко «Пісня про рушник»           Б   Новела

            3  Ю.Яновський «Вершники»                     В   Роман-хроніка

            4   І.Кочерга «Ярослав Мудрий»                Г   Драматична поема

            5   У.Самчук «Марія»                                Д   Поезія

                                                                                 Е   Роман у новелах

23.   Розмістити елементи сюжету в правильному класичному порядку

              1       А   Кульмінація

              2       Б    Розв’язка

              3       В    Розвиток дії

              4       Г    Зав’язка

              5       Д    Експозиція

24.  Установити відповідність між автором і назвою твору

            1   П.Мирний                          А   «Кайдашева сім’я»

            2   І.Карпенко-Карий             Б    «Хіба ревуть воли, як ясла повні»

            3   І.Нечуй-Левицький           В    «Хазяїн»

            4   І.Франко                           Г    «Микола Джеря»

            5   Леся Українка                  Д    «Сто тисяч»

            6   М.Коцюбинський             Е    «Тіні забутих предків»

                                                           Є    «Лісова пісня» 

 

 

Like it