9 клас. Контрольна робота з теми «Українська література Ренесансу і бароко», «Поезія»

 

9 клас

Контрольна робота з теми

«Українська література Ренесансу і бароко», «Поезія»

 

  1. Епоха Ренесансу та бароко в Європі набула розвитку в:

           А   ХІІІ-ХІV ст.

           Б    ХIV-XV ст.

           B   XV-XVI ст.

2.   Ренесанс та бароко прийшли в Україну:

           А   ХІІІ-ХІVст.

           Б   ХІV-XV ст.

           B   XV-XVI ст.

3.   Причиною затримки приходу Ренесансу й бароко в Україну стало:

           А   ослаблення Київської Русі

           Б   втрата інтересу до мистецтва

           В   захоплення населення релігією

4.   Визначною рисою Ренесансу є:

           А   надмірне використання художніх засобів мови

           Б   пишність, мальовничість текстів

           В   повернення до зразків античного мистецтва

5.   Визначною рисою бароко є:

           А   заперечення середньовічних традицій

           Б   Бог – ідеал

           В   зображення життя простих людей

6.   Представником українського Ренесансу є:

          А   Г.Сковорода

          Б   Гр. Грабянка

          В   Павло Русин

7.   Представником українського бароко є:

         А   Григорій Грабянка

         Б   Петро Скарга

         В   Нестор-літописець

8.   І.Вишенський є представником:

         А   Ренесансу

         Б   бароко

9.   Найвідоміший твір І Вишенського це:

         А   «Історія русів»

         Б    «Послання до єпископів»

         В   «Апостол»

10.   Художній твір про життя І.Вишенського написав український письменник:

         А   Т.Шевченко

         Б   І.Франко

         В   П.Куліш

11.   Братства в Україні це:

         А   релігійні організації

         Б   організації можновладців

         В   громадсько-політичні організації

12.   Першодрукарем в Україні став:

         А   Нестор-літописець

         Б   Феофан Прокопович

         В   Іван Федоров

13.   Необхідність створення в Україні козацтва виникла через:

          А  загрозу територіальної цілісності країни

          Б   релігійні  суперечки

          В   розвиток мистецтва

 

 

14.   Причиною анонімності деяких творів давньої української літкратури є:

          А   втрата імен авторів

          Б   використання авторами псевдонімів

          В   обережність авторів через переслідування владою

15.   Мандрівні дяки в Ураїні це:

          А   колишні студенти

          Б   колишні служителі церкви

          В   колишні козаки

16.    Творчість мандрівних дяків користувалася у народу популярністю через:

          А   критику можновладців

          Б   приземленість творів

          В   легкість запам’ятовування

  1. Іван Величковський є представником:

  А   українського Ренесансу

  Б   українського бароко

       18.   Автором твору «Зигар з полузигарком» є:

                 А   І.Вишенський

                 Б   Семен Климовський

                 В   Іван Величковський

       19.   Головною ознакою силабічних віршів є:

                 А   постійний наголос

                 Б   рівноскладовість

                 В   ритм і рима

       20.   Коломийка має у віршовому рядку:

                А   11 складів

                Б   13 складів

                В   14 складів

       21.   Автором твору «Їхав козак за Дунай» є:

                 А   Семен Климовський

                 Б   Іван Величковський

                 В   Іван Вишенський

       22.  Термін «курйозні» вірші означає:

                А   смішні

                Б   дивні

                В   прозові

       23.  Основним мотивом творчості Івана Величковського є:

                А   возвеличення природи

                Б   возвеличення людини

                В   возвеличення часу

       24.   Основною ознакою віршів «рак літеральний» є:

               А   читання в обох напрямках

               Б   розповідь про цих істот

               В   письмо зовнішньо схожими знаками     

 

 

 

 

                                                         ..................................................

 

 

 

 

 

 

Like it